Hoeveel u moet verwachten u betaalt voor een goede Gegalvaniseerde tackernagels

123 AANSLUITINGEN Dit buitenschrijnwerk dien aan de gehele omtrek met de ruwbouw geïsoleerd geraken. De afdichting over een naden tussen het vast kader, een gevel en/of tussen een kozijnen onderling, dienen te een mineraalwater- en luchtdichte verbinding garanderen. Een kozijnaansluitingen geraken aangaande een dubbele afdichting voorzien: ons wind- en waterkering aan een buitenzijde (zwelband+kit) en een luchtdichte afwerking met de binnenzijde. Waar waterdichtingen aangebracht anti de buitenzijde geraken samen met luchtdichtingen met de binnenzijde, moet men erover waken het de dampdichtheid over een binnenmembramen beter kan zijn dan een waterdichting. Betreffende het oog op de luchtdichtheidsprestaties gaat bijzondere zorg geraken besteed aan de luchtdichte connectie tussen het buitenschrijnwerk, een voorziene draagconstructie, de gevelisolatie en de binnenafwerking. De afwerking voorbij de binnenzijde (pleisterwerk, omkastingen, venstertabletten, ) mag pas worden gestart na controle via een ontwerper betreffende een isolatie en luchtdichte aansluitingen buitenschrijnwerk filmmontage/spouwconstructie en dorpel PM Meestal PLAATSING EN BEVESTIGING Het raamkader is ten minste twintig tot 30 mm betreffende het raamprofiel voor de dagkant van een ruwbouw aangebracht. De ruwbouw alleen voorziet hiertoe ons aanslag betreffende circa 50 mm met een maximale afwijking over 5 mm. Een voegen tussen het schrijnwerk en dit parement zullen minimum 5 en maximum 10 mm bedragen. In dit geval betreffende tot binnen zeer goede lintelen is het parement aan de binnenzijde uitgecementeerd, om een omtrent vlakke aansluiting met compriband te kunnen verwezenlijken. De aannemer schrijnwerk bezorgt met de ontwerper en aannemer ruwbouw tijdig de nodige richtlijnen m.b.t. een correcte positionering per type schrijnwerk. Het aantal bevestigingspunten vanwege een verticale stijlen en een boven- en onderregels betreffende dit vast kader voldoet gering met een voorschriften aangaande de technische goedkeuring. In al die verschillende gevallen worden minimaal voorzien: in de hoogte: minimaal 2 op plusminus 20 cm afstand aangaande iedere hoek, ter hoogte met de scharnieren en bovendien betreffende maximale tussenafstanden betreffende respectievelijk: 100 cm vanwege houten ramen, 75 cm vanwege metalen ramen en 60 cm vanwege PVC-ramen.

m.v. zichtbare drainageopeningen in een buitenkaders, afgedekt betreffende kunststofkapjes Profielafwerking: gemoffeld voorzien met dit Qualicoat-label; toekenning en controle door de EWAA. Voorbehandeling conform een voorwaarden over Qualicoat ofwel G.S.B. (Gutegemeinschaft fur Stuckbewschichtung). Daar wordt ons waarborg gegeven over 5 jaar op de kleurechtheid en 10 jaar op de hechting. Coating: klasse 2 (stadsatmosfeer) Glansgraad: circa 30% (mat) Kleurtint buitenprofiel: RAL: 9005 Kleurtint binnenprofiel: idem Alle zichtbare onderdelen bestaan gemoffeld in dezelfde tint ingeval een aanmeldingen De thermische onderbreking beschikt aan ons doorlopende goedkeuring BUtgb of gelijkwaardig, betreffende T > 25 N/mm en Q > 25 N/mm in overeenstemming met NBN EN Verbeterde thermische en luchtdichtheidsprestaties d.m.v. ons schuimband in de glassponningen. Keuring Aanvullend op een keuringscriteria van artikel buitenschrijnwerk - doorgaans, geldt conform dit Qualanod- en Qualicoat-label dat een anodisatie ofwel laklaag in dit directe zichtvlak vrij dien zijn met storende effecten bijvoorbeeld ruwheid, rimpels, uitzakkingen, overmatige sinaasappelhuid, insluitingen, kraters, stof, blaasjes, verbrande plaatsen, matte vlekjes, krasjes en dergelijke, welke voor daglicht met het blote oog, loodrecht op dit oppervlak gezien, op ons afstand van 3 meter wanneer vervelend kunnen geraken waargenomen. Daar dien een 10-jarige waarborg geraken verstrekt op de hechting en kleurvastheid aangaande de lak, die ingaat op datum aangaande de voorlopige oplevering profielsysteem aluminium/vaste ramen FH m2 Meting meeteenheid: ieder m2 Portiersgebouw containerpark Boom 125

113 dakdoorbrekingen, bewegingsvoegen overeenkomstig een bepalingen betreffende TV 244, alsook de randafwerking (en/ofwel herstelling) t.a.v. aangrenzende constructies. De stroken moeten zoveel mogelijk uit één stuk, gelijkmatig en spanningsvrij, uitgerold en bevestigd geraken. De schikking met langs- en dwarsnaden wordt dusdanig gekozen dat ons volledige waterafvloeiing verzekerd is. Zodra de helling verdere vervolgens 20% bedraagt moeten een schikkingen voor het bevestigen aangaande een dakdichting uitgevoerd worden volgens de technische goedkeuring ATG. Aan de dakranden geraken een hoeken tussen dit strekkende deel en de opkant, behoudens detailtekeningen, afgeschuind bij een hoek van 45, met schuin uitgesneden isolatiestroken afdichting & afwerking plat dak - waterdichtheidsproeven PM Doorgaans Na uitvoering betreffende de dakafdichting geraken de daken, ter beproeving over de waterdichtheid bij water gezet gedurende ten minste 48 uur, overeenkomstig een bepalingen van TV afdichting & afwerking plat dak - waarborgen & attesten PM Doorgaans Een aannemer blijft gedurende een tijdperk aangaande 10 jaar na een voorlopige oplevering, aansprakelijk voor een volledige waterdichtheid van de uitgevoerde dakafdichting. Bijkomend gaat de aannemer voor een voorlopige oplevering ons door een fabrikant opgemaakt attest afleveren, houdende ons 10-jarige fabriekswaarborg op gebreken m.b.t. een geleverde materialen (zonder voorbehoud op materialen en arbeidsloon als zich dientengevolge een vervanging met de dakbedekking zou opdringen). Dienaangaande dienen alle richtlijnen betreffende een producent over de dakdichtingsmaterialen (in overeenstemming met technische goedkeuring ATG) nauwgezet te worden nageleefd, onverminderd gebeurlijke tegenstrijdige bepalingen vermeld in dit speciaal bestek bitumineuze dakafdichting - SBS bitumineuze dakafdichting - SBS/volgekleefd (T) FH m2 Meting meeteenheid: per m2 meetcode: netto horizontaal geprojecteerde dakoppervlakte.

242 Een kabels bevatten x reeks koperen geleiders, welke omhuld bestaan door een dubbele hoog performante keramische compound isolatielaag in de genormaliseerde tinten (Blauw / Zwart / Bruin / Grijs / Geel-Groen). Een x aantal kabels geraken samengehouden door een thermoplastische, halogeenvrije, vulling, in een polyolefin vlam vertragende mantel. De kabel is gewapend via rondom een binnenmantel een gegalvaniseerd stalen groep te posten. Wanneer buitenmantel word ons vlam vertragende polyolefin mantel aangebracht. BUIZEN & BEVESTIGINGSMIDDELEN De kabelbuizen behoren te vervaardigd zijn uit ons onbrandbaar, zelfdovend, halogeenvrij materiaal, ze hebben het CEBEC-keurmerk. Een diameter over de buizen is gekozen, in functie met het reeks en de maximumdiameter met de draden welke erin behoren te getrokken geraken, overeenkomstig de aanduidingen op dit ééndraadschema. De inwendige afmetingen met een kabelbuizen en hun aansluitbenodigdheden dienen te bovendien dusdanig gekozen zijn, dat het geoorloofd blijft een geleiders en ofwel kabels gemakkelijk te trekken en/ofwel te verwijderen na plaatsing over een kabelbuizen en hun onderdelen (A.R.E.I. art ). Een kabelbuizen moeten met hun uiteinden een isolatie van de geleiders ook niet mogen beschadigen (A.R.E.I. art.207-4c). Stalen van de met te wenden bevestigingsmiddelen (klemmen, kabelgoten, zadels, beugels, pluggen en schroeven) worden voorafgaandelijk ter goedkeuring voorgelegd juiste Bestuur. Doorgaans Dit publiceren en bevestigen betreffende de kabelbuizen gebeurt overeenkomstig A.R.E.I. art Behoudens andersluidende bepalingen gelden onderstaande voorschriften : Al die leidingen worden onzichtbaar aangelegd. Alle muren bestaan in zichtmetselwerk, bestaande uit volle betonblokken. Een aannemer elektriciteit voorziet in samenspraak met een hoofdaannemer tijdig de nodige wachtbuizen door een betonblokken. Alle aansluitdozen die ingewerkt moeten worden bestaan van het type wegens inbouw in nep wanden. De gaten in de betonstenen geraken voor plaatsing betreffende de stenen geboord met een klokboor.

28 Art.74 Combinatie aangaande kandidaten/inschrijvers Zo een kandidaat/inschrijver is een combinatie van kandidaten/inschrijvers, fungeert dit uitdrukkelijk te geraken vermeld in ons speciale nota. In deze nota fungeert ten minste vermeld/aangevuld te geraken met: - Benaming, adres, rechtsvorm van ieder aangaande een deelnemers met een combinatie; - De (juridische) groep tussen de deelnemers aan een combinatie; - De noodzakelijke middelen aangebracht via elke deelnemer met een combinatie en waarover de combinatie gaat mogen beschikken voor een uitvoering van een opdracht; - Door iedere deelnemer aan een combinatie gehandtekende verbintenis, zoals bedoeld in het artikel. Een bijgevoegde gehandtekende verbintenis geldt tegelijkertijd indien verklaring op erewoord dat iedere deelnemer aan de combinatie: - zichzelf ook niet bevindt in één betreffende de uitsluitingsgevallen bedoeld in artikelen 61 tot 66 van dit besluit (betreffende aanvullingen zoals opgenomen in het bestek); - voldaan heeft met een bepalingen aangaande verhalen 61 tot 66 met dit besluit. Ons combinatie van kandidaten/inschrijvers mag worden uitgesloten ingeval één ofwel meerdere deelnemers met een combinatie: - aan deze laatste dit toegangsrecht kan zijn ontzegd op vloer betreffende artikel twintig betreffende een Wet; - die zich bevinden in één met de uitsluitingsgevallen bedoeld in verhalen 66 tot 71 met het besluit (betreffende aanvullingen bijvoorbeeld opgenomen in het bestek).

2mm dikte. Een boorden bestaan waterdicht afgewerkt betreffende een kunststoflaag. Een spiegels zullen een 10-jarige garantiebewijs hebben anti corrosie en bestaan speciaal vervaardigd voor vochtige en natte lokalen. In die post is ook een ook niet zichtbare spiegelbevestiging geregistreerd spiegel type * 800mm FH st & uitvoering Spiegel voor filmmontage anti de wand betreffende een breedte onmiddellijk aan 450mm hoogte 800mm. Aangebracht in de twee toiletten centraal boven de wastafel EN in elke kleedkamer anti ons vrije wand (exacte locatie te bespreken met bouwheer tijdens uitvoering). Bovenkant van de spiegel op een hoogte met 2.000mm van een vloer geplaatst douches - algemeen Een installatie omvat de levering, plaatsing en connectie van een vlakke douchekuip, haar onderstel betreffende sokkel, de afvoerinrichting betreffende garnituur en reukafsluiter, de rozetten en een afsluitkranen, alsook alle bijhorigheden bijvoorbeeld afsluitklep of rubberstop betreffende parelketting, Portiersgebouw containerpark Boom 185

Zonder vermelding daarvan wordt de factuur zodra niet-vaak opgesteld beschouwd en een opdrachtgevers mogen die weigeren. Op een factuur moet het aanleveringsnummer betreffende de vorderingsstaat worden vermeld. De definitieve vorderingsstaat dien absoluut 4 week vanwege de factuur toekomen. K.B. met 25 januari 2001 Tijdelijke & mobiele werkplaatsen Art.30 Bij een prijsopgave te voegen documenten - ons document het verwijst tot dit veiligheids- en gezondheidsplan, waarin beschreven wordt op die manier het bouwwerk uitgevoerd wordt, rekening houdend betreffende het veiligheids- en gezondheidsplan; - ons afzonderlijke prijsberekening i.v.m. een via het veiligheids- en gezondheidsplan bepaalde preventiemaatregelen en middelen, inbegrepen een buitengewone individuele beschermingsmaatregelen en middelen. Portiersgebouw containerpark Boom 45

256 over elektronische voorschakelapparatuur. Een elektronische voorschakelapparatuur bezit ons enorm hetgeen hogere inschakelstroom dan de conventionele ballast/starter combinatie. Alsmede dient zorg besteed te geraken met een selectie met dit type met een differentieelbeveiliging. Alle toestellen zijn compleet gecompenseerd. Alle voorschakelapparatuur is gemaakt voor zeer strenge werkingsomstandigheden zoals: omgevingstemperatuur tussen -15 C en tot 50 C spanningsvariaties van + ofwel -10 % t.o.v. een nominale sensatie. Al die toestellen zijn uitgerust met ontstoringscondensatoren (CEI 161) binnenarmaturen Het betreft binnenarmaturen volgens onderstaande beschrijvingen type 1 FH st Dit betreft het afleveren, plaatsen en aansluiten over ons ultra plat vierkant LED armatuur wegens directe verlichting.

177 Al die leidingen tussen collector en sanitaire aftappunten bestaan verplicht uit één stuk. Zij worden op afdoend plaatsen vastgezet, opdat een dekvloer- en vloerwerken zonder inspanning kunnen verlopen. Spanningen ter hoogte betreffende koppelingen geraken vermeden door ons vloeiend leidingverloop, met respect wegens de via de leverancier opgegeven minimale buigstralen en dit absoluut vermijden met inklemming in de mantelbuis. Waar ettelijke leidingen bijeenkomen (bv. in een buurt met collectoren), ter plaatse aangaande kruisingen betreffende verschillende leidingen, wordt afdoend tussenruimte voorzien, opdat een dekvloer afdoend steun bezit op de onderliggende betonvloer. Daar wordt bij een uitvoering rekening gehouden met de uitzettingen met het materiaal. Al die doorvoeringen door muren en vloeren, ongeacht het type kunststofbuis, moeten uitgevoerd worden met ons mantelbuis, waarin de buis vrij kan bewegen. Een diameter van deze mantelbuis kan zijn genoeg groot opdat een kunststofbuis een ruime speling ontvangt en read more aldus ontoelaatbare spanningen geraken vermeden. Waar nodig teneinde korte buigstralen te verwezenlijken ofwel teneinde de buis te ondersteunen geraken geleidingsbochten of segmentschalen gebruikt. Teneinde buizen loodrecht uit een vloer te doen komen, geraken ze over hun buitenste kromming ondersteund door bochtstukken uit kunststof, voorzien met voetplaat, om rinkinken tijdens dilatatie te vermijden. Wegens een aansluiting met apparaten, worden ter hoogte over de aftappunten haakse koppelingen uit messing gebruikt, welke een montage betreffende traditionele hoekafsluitkraantjes toelaten. Ze uithangen vervat in aangepaste kunststof inbouwdozen, die in holle scheidingswanden mogen geraken gemonteerd en/of in de muur gemetseld geraken, afgedekt betreffende cementmortel welke ruw is geschapen om de hechting over het pleisterwerk te bevorderen.

Deze bestaan volledig ommantelt met ons PE mantel of fabrieksmatig aangebrachte isolatiemantel in de respectievelijke tinten BLAUW/ROOD/ZWART Galvanische koppels tussen dit aluminium en overige metalen geraken vermeden door behandeling betreffende aangepaste koppelstukken, in overeenstemming met ATG-attest. SPECIFICATIES Nominale diameters : overeenkomstig de aanduidingen op plan Dienstdruk : in overeenstemming met ATG Bedrijfstemperatuur : respectievelijk bestemd voor koud & sanitair warmwater Verbindingen : overeenkomstig voorschriften over een fabrikant / mechanische koppelstukken / persfittingen Hulpstukken : geleidingsbochten, doorvoermoffen, T-stukken, Beugels of ondersteuningselementen : pijpbeugels De uitvoering, de plaatsing en de inregeling betreffende een elementen plaatsvinden strikt in overeenstemming met de voorschriften aangaande de ATG. Al die hulpstukken, koppelingen, adapters, kraanwerk, evenals het werktuigen, voorgeschreven via de fabrikant bestaan verplicht te gebruiken. De kunststofleidingen geraken standaard aangebracht in inbouw. Waar leidingen in opbouw zullen geraken aangebracht worden zij voorzien aangaande aangepaste mantelbuizen en leidingisolatie, welke betreffende daartoe geschikte beugels bevestigd geraken. Er daar waar geoorloofd geraken die leidingen gegroepeerd in leidingkokers ofwel opgelegd in schalen. Portiersgebouw containerpark Boom 176

69 benodigd dienen beplantingen (bomen, struiken, ) tijdelijk bewaterd te geraken. Elke gevolgschade met naburige bouwwerken, infrastructuur ofwel beplantingen ten gevolge van de grondwaterstandverlaging gaat ten laste blijven over de aannemer. Voor toepassen van een dieselpomp zal de nodige toewijding geschonken geraken met een beperking aangaande het klank over een pompen opdat geen geluidshinder wegens de buren vormt zich. Een verlaging van het grondwater wordt pas stopgezet wanneer de bouwconstructie voldoende tegendruk biedt en mits voorafgaandelijk akkoord betreffende de architect en/ofwel ingenieur. De aannemer fungeert op bestaan initiatief wegens de aanvang over de bemalingswerken een melding in te dienen bij het college van burgemeester en schepenen volgens een bepalingen met Vlarem voor inrichtingen aangaande klasse 3. Inzet Gelet op een geringe diepte aangaande een fundering wordt ervan uit gegaan dat daar nauwelijks grondbemaling noodzakelijk is aanvullingen doorgaans aanvullingen - wederaanvullingen Een wederaanvullingen betreffen al die opvullingen betreffende de zone rondom of tussen de gerealiseerde funderingen om de bouwzone terug onder profiel te brengen overeenkomstig de uitvoeringsplannen. Die post omvat: dit verminderen betreffende alle puin en afval uit de aan te vullen putten en oppervlakken; dit bezorgen betreffende het wederaanvullingsmateriaal en/of dit bestemd produceren betreffende de uitgegraven grond of teelaarde indien aanvullingsmateriaal; het spreiden van de aanvullingsmaterialen in correct opeenvolgende lagen; de verdichting (aandamming, walsen, ) met dit aanvullingsmateriaal; plaatbelastingsproef van Westergaard ter controle aangaande een beddingsconstante k. Materialen In een wegens wederaanvullingen gebruikte materialen mogen onder geen beding puin, afbraakmaterialen, graszoden, stronken, bevroren bouwstof ofwel verschillende afvalstoffen bestrijden.

Tijdens het posten aangaande de vloerafwerking worden de lokalen beschermd tegen elke ongewenste betreding. De eventuele uitzettingsvoegen moeten over de volledige vloeropbouw doorgetrokken worden. De voeg is ter hoogte over een vloerafwerking gevuld met een elastische kit in gelijke kleur ingeval een overige voegen. Na plaatsing zorgt de aannemer ervoor het een vloerbekledingen goed beschermd worden anti bevuiling ofwel beschadigingen gedurende de verdere bouwwerkzaamheden. Eventuele beschadigingen worden op onkosten over een aannemer hersteld. Wegens een voorlopige oplevering worden de vloeren gereinigd betreffende een in overeenstemming met dit vloertype aanbevolen procédé tegelvloeren - doorgaans Een werken omvatten: de voorafgaandelijke controle en voorbereiding betreffende het draagvlak: het verwijderen van al die vuil, afval, vreemde stoffen, gips, vetten, enz.,... (ten laste over een handige aanneming) het opvullen betreffende eventuele holten met een aparte specie een service en plaatsing over een tegels met inbegrip aangaande de plaatsingsmortels ofwel -lijmen; dit aanwerken met een vloerbekleding tegen uitsparingen en doorvoeringen, de eventuele beëindigingen, in- en uitwendige hoeken en ontmoetingen waarop speciale vormstukken geraken aangewend; de voorziening aangaande de nodige rand-, scheidings- en uitzetvoegen; het inwerken over al die bij art beschreven bijzondere toebehoren; het opgieten en/ofwel opvoegen met een vloer en dit afkitten betreffende de uitzettingsvoegen; het opkuisen en reinigen over een vloerbekleding, incl. dit verminderen met al die vlekken aangaande legmortel, lijm of voegspecie. Portiersgebouw containerpark Boom 147

137 50. BINNENPLEISTERWERKEN binnenpleisterwerken - meestal De werken omvatten: de plaatsing met de nodige stellingen en dit afdoende beschermen met alreeds uitgevoerde werken de controle en voorbereiding aangaande de ondergrond (ontstoffen via borstelen ofwel stofzuigen); het opruwen en/ofwel aanbrengen met de nodige voorstrijk- of gronderingslagen overeenkomstig de aard over een ondergrond en conform de voorschriften betreffende de fabrikant; een bescherming tegen corrosie van in te pleisteren metalen componenten; het leveren en posten betreffende rand-, hoek- en stopprofielen, versterkingsnetten, zettingsvoegen; een luchtdichte aansluiting aangaande het pleisterwerk op ramen en deuren, in coördinatie betreffende hoofdstuk 40; de uitvoering aangaande de voorgeschreven pleisterlagen, alle leveringen inbegrepen; het vlak en glad zetten aangaande het oppervlak, het zuiver afwerken aangaande rand-, hoek- en stopprofielen, het bijwerken aangaande al die onvolkomenheden volgens een vereiste afwerkingsgraad, ; dit nauwgezet aanwerken ter hoogte over venstertabletten, plinten, deurlijsten, nep plafonds, doorvoeren over elektrische, sanitaire, ventilatie en cv-installaties, e.d., ; het opruimen met dit afval, de reiniging en/of bescherming aangaande dit aangebrachte pleisterwerk. Materialen Een bepalingen betreffende TV Binnenbepleisteringen - Deel 4 en TV Binnenbepleisteringen - Deel twee (WTCB) zijn betreffende inzet. Alle materialen, pleistersamenstellingen en toebehoren geraken onderling en in functie aangaande een ondergrond op elkaar afgestemd, zodat ons prima hechting en stabiliteit van de lagen onderling en op de ondergrond verzekerd is. Een pleistermortels dragen een CE-markering, overeenkomstig: NBN EN Gipsbindmiddelen en gipspleister - Deel 2 NBN EN Specificaties wegens mortels voor metselwerk - Deel 3: Pleistermortel wegens in- en buitentoepassingen. In overeenstemming met TV Voorkomen en bestrijden over radon in woningen (WTCB), bevatten de gipspleisters nauwelijks fosforgips, en bestaan alleen vervaardigd uit natuurgips en/ofwel ro-gips.

102 raam- en deurdorpels - algemeen Bezorging, plaatsing en afwerking met de raam- en deurdorpels, met inbegrip over: de controle betreffende een juiste afmetingen na uitvoering betreffende een ruwbouw in samenspraak betreffende de fabrikant betreffende het buitenschrijnwerk teneinde na te kunnen ofwel de dorpels mogen afgeleverd geraken in de vormen, afmetingen en uitvoeringen getekend en voorgeschreven in de aanbestedingsdocumenten; het afleveren over de dorpels; ideale plaatsing over de dorpels voorzien betreffende een nodige vochtwerende lagen; dit opvoegen en waar benodigd opkitten met ons aangepaste elastische gevelkit; dit schoonmaken vanwege de voorlopige oplevering. Materialen Een aannemer legt vóór de uitvoering dit volgende ter goedkeuring voor met de architect: ons kleurenkaart en stalen voor een prefabdorpels, contractuele monster(s) per voorzien dorpeltype, welke het doorsnee uitzicht, kleur(en) en oppervlaktestaat aangaande een levering behoren te vertonen een nodige uitvoeringsdetails en plaatsingsplannen een gevraagde garantiebewijzen, attesten Een detaillering aangaande een dorpels houdt rekening met een goede afwatering. Hiertoe dien dit bovenvlak van de dorpel een afdoend helling hebben naar buiten toe. Alle uitspringende dorpels geraken onderaan voorzien over een druipgroef voor een afdoende waterkering. De druipgroef kan zijn minimum 5 mm diep en bevindt zichzelf op 10 à 15mm over de rand. Langs de voorzijde zullen de watergroeven minimaal 25 mm behalve dit gevelvlak geplaatst worden. Het achtervlak met de binnenzijde betreffende een dorpel houdt rekening betreffende een dikte van het schrijnwerk en de desgewenst bijkomende voorziening betreffende rolluiken en/ofwel zonneweringen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *